มารยาทโดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมงาน กาดการ์ตูนเชียงใหม่ครั้งที่ 14

ข้อมูลจากการประมวลหลังงานหลายครั้ง ทางสตาฟจึงเรียบเรียงประมวลผลเป็นบรรทัดฐานของ ผู้ร่วมงาน ตากล้อง และคอสเพลย์เยอร์ เพื่อความเข้าใจกัน และร่วมกิจกรรมในงานต่อได้อย่างสงบสุข และเข้าใจกันทุกฝ่าย

 

มารยาทผู้เข้าร่วมงาน

 1. หลีกเลี่ยงการนั่งบริเวณพื้นที่ทางเดิน และบันได
 2. ห้ามต่อสายใช้ไฟฟ้าจากปลั๊กไฟภายในงาน และบริเวณศูนย์การค้า
 3. หลีกเลี่ยงการนำอาหารและเครื่องดื่มที่หกเลอะเทอะง่ายเข้าบริเวณงาน
 4. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้
 5. ห้ามเร่ขายสินค้า แจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ แนะนำจัดหางาน แก่ผู้ร่วมงานท่านอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้จัดงานโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นทางสตาฟจะขอเชิญท่านออกจากงาน
 6. ห้ามต่อรองราคาซื้อขายสินค้าภายในงาน
 7. ห้ามถ่ายภาพสินค้าจาก Circle โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. กรุณาเข้าแถวซื้อสินค้า ไม่ควรดูของข้ามบูธ หากอยากดูควรไปต่อแถวใหม่
 9. ห้ามยืนบัง ยืนถ่ายภาพ กีดขวางหน้า Circle
 10. ไม่ควรวิจารณ์เชิงลบต่อหน้า Circle เช่น การตำหนิเรื่องลายเส้น หรือคู่แพรริ่งที่อาจไม่ตรงกัน
 11. ห้ามวางสัมภาระของท่านบนโต๊ะของ Circle เพราะอาจจะทำให้สินค้าของ Circle เสียหายได้
 12. ห้ามถามรายละเอียดที่ไม่สามารถบอกได้เกี่ยวกับสินค้าจำกัดอายุกับ Circle อายุไม่ถึงเกณฑ์ ห้ามซื้อสินค้าจำกัดอายุ
 13. หากต้องการขอลายเซ็น ภาพวาดหรือพูดคุยกับ Circle กรุณารอให้บูธว่างก่อน
 14. การบันทึกภาพถ่ายวีดีทัศน์ทุกกรณีต้องขออนุญาตจากทางสตาฟ มิเช่นนั้นทางสตาฟจะขอเชิญท่านออกจากงาน
 15. กรณีผู้เข้าร่วมงานต้องการ สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ หรือถ่ายวีดีทัศน์ เพื่อทำงานกิจกรรมกลุ่ม เสนออาจารย์ นำเสนอออกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นช่องส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงานเอง หรือเสนอต่อสื่อมวลชลอื่น ๆ ต้องมีการขออนุญาตจากทางสตาฟก่อนทำการ มิเช่นนั้นทางสตาฟจะขอเชิญท่านออกจากงาน
 16. การบันทึกภาพถ่ายวีดีทัศน์ขณะมีการแสดงบนเวที ต้องไม่รบกวนผู้ร่วมงานท่านอื่น
 17. โปรดดูแลผู้ปกครองหรือผู้ใต้ปกครองที่มางานด้วยให้ปฏิบัติตามกฎและมารยาทต่าง ๆ ของงานด้วย
 18. หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกๆ หรือไม่น่าไว้ใจ กรุณาแจ้งสตาฟโดยทันที

 

มารยาทและข้อควรระวังของตากล้อง

 1. ไม่ควรถ่ายภาพทีเผลอ หรือแอบถ่าย เมื่อ Cosplayers อยู่ในช่วงที่เป็นส่วนตัว เช่นแต่งหน้า ประกอบอุปกรณ์ชุด หรือยังไม่พร้อม ควรจะกล่าวขออนุญาตก่อนถ่ายภาพ
 2. หลีกเลี่ยงการใช้แฟลต แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ โปรดแจ้งขออนุญาตก่อน
 3. เมื่อต้องการถ่ายภาพในมุมที่แตกต่างไปเช่น มุมมองจากพื้น หรือมุมมองจากที่สูง โปรดแจ้งขออนุญาตก่อน
 4. หากถ่ายภาพเสร็จแล้ว ควรกล่าวขอบคุณ
 5. ไม่ควรเบียดแทรก เดินตัดหน้า ตากล้องท่านอื่นที่กำลังถ่ายรูปอยู่
 6. ควรระมัดระวังในการถ่ายภาพ ไม่ถ่ายภาพบริเวณหน้า Circle ไม่ขวางทางเดิน สร้างความรำคาญ หรือสร้างความลำบาก ให้แก่ผู้อื่นภายในงาน
 7. โปรดคำนึงเสมอว่า Cosplayers เองก็เป็นผู้ร่วมงานท่านหนึ่งเช่นกัน โปรดรักษามารยาท ประหนึ่งที่ปฏิบัติกับคนแปลกหน้าโดยทั่วไป และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวโดยตรง
 8. หากพบเห็น Cosplayers หรือผู้ร่วมงานอื่น ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือไม่สุภาพ โปรดแจ้งสตาฟ

 

มารยาทและข้อควรระวังของ Cosplayers

 1. การแต่งชุดที่มีส่วนเปิดเผยมาก โปรดหลีกเลี่ยง หรือมีการปกปิดให้มิดชิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของตัวCosplayers เอง
 2. ห้ามมีการแสดงพฤติกรรมล่อแหลม เช่น จับกด กอด จูบ หรือกริยาที่ไม่เหมาะสม หากสตาฟพบเห็นหรือมีผู้มาแจ้ง ทางสตาฟจะขอเชิญท่านออกจากงาน (การตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของสตาฟ)
 3. Cosplayers ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการแสดงท่าทางผาดโผน หรือ เหวี่ยง ฟาด แทง โยน ขว้าง อุปกรณ์เสริม หรืออาวุธ อันจะเห็นเหตุให้เกิดอันตราย
 4. Cosplayers ไม่ควรจับจองพื้นที่ถ่ายภาพเป็นเวลานาน ควรละให้ผู้อื่นได้หมุนเวียนใช้งาน
 5. หาก Cosplayers ไม่พร้อม หรือไม่เต็มใจ ให้ตากล้องหรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ ถ่ายภาพ โปรดบอกปฏิเสธด้วยความสุภาพ
 6. หากพบเห็น ตากล้อง หรือผู้ร่วมงานอื่น ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือไม่สุภาพ โปรดแจ้งสตาฟ

( ************* สำคัญมาก ************* )

 1. ห้ามนำอุปกรณ์อาวุธจริง / อาวุธเทียมเสมือนจริง เข้ามาภายในงาน และบริเวณศูนย์การค้า เช่น ดาบ มีด ปืน BBGUN ของมีคมต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
  • กรณี อาวุธกระเภท ปืน อาวุธหน้าไม้ อาวุธยิงอื่น ๆ ห้ามนำ ปืนจริง หรือ BB GUN มาใช้ประกอบเป็นอุปกรณ์เสริม หากมีความจำเป็น ต้องเป็นปืน/หน้าไม้ ที่ไม่บรรจุกระสุน และเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ปืน/หน้าไม้ จริง ไม่ใช้วัสดุที่ผลิตจากโลหะ
  • กรณี อาวุธมีด/กระบี่/ดาบ สำคัญคือ เนื้อมีด/กระบี่/ดาบ ต้องไม่มีคม ลบมุมแหลม เก็บอยู่ในปลอกมีด/กระบี่/ดาบ ถ้าจะนำออกมาต้องไม่ออกจากปลอกเกิน 2/3 ของอาวุธ
  • กรณี คาร์ต้า หอก ง้าว หรืออาวุธประเภทอื่น ๆ ที่ไม่มีปลอก ต้องจัดการลับคม มุมแหลม และดูแลอุปกรณ์ของตนเองไม่ให้ไปรบกวนผู้อื่น
 2. อุปกรณ์เสริม อาวุธ เกราะ ต้องไม่มีความยาวเกินกว่า 2 เมตร เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ร่วมงานท่านอื่น ๆ ในงาน และลดทอนพื้นที่ของตัวงานด้วย

 

(********* การตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของสตาฟ ********* )

Advertisements

แผนผัง และ รายชื่อ Circle งานกาดการ์ตูนครั้งที่ 14

แผนผัง และ รายชื่อ Circle งานกาดการ์ตูนครั้งที่ 14

สามารถตรวจสอบชื่อ และเลขที่Circleต่าง ๆ ได้ตามนี้นะคะ หากCircleไหนตกหล่นอย่างไรติดต่อสตาฟได้ทางเพจชมรมเลยค่ะ

ส่วนCircleใดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน โปรดดำเนินการภายในวันที่ 15 หากเกินกำหนดCircleนั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามจำหน่ายสินค้า โดยCircleสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ >> https://goo.gl/gynWdP ค่ะ

รายละเอียดของการส่งใบเมนู >> https://goo.gl/25oiyb

ส่วน Anison Challenge ยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะ ลงชื่อได้ที่นี่ค่ะ >> https://goo.gl/96hgtr

A
A01-A06 Chance Cosplay
A07-A12 การ์ตูนรถไฟ

B
B01-B02 BaBee Devil
B03-B04 DakoMata
B05 Beloved World
B06 ClockTower 
B07-B08 Nagamichi
B09-B10 ดาวอู้ 
B11-B13 C3Studio
B14 แกะ

C
C01-C04 Otaku Group
C05-C06 MIBRY’s world
C07-C10 ARITY Artbook

D
D01 C’mon FA shop
D02 ร้านชำคุณหมี
D03-D04 Beriuos Knockdown
D05 แมวติดเกาะ
D07-D08 Sa_happy and Hexagon shop
D09-D10 ขัดสนเงิน 
D11-12 Ribbonnoneko
D13-D14 manami fc
D15 สาวนาเกลือ
D16 STAR ON Server.10
D17 โต๊ะรก
D18-19 I am Banana
D21-D22 EXP*2ช่วงปั่นโปรเจค
D23 Now Brun money brun!
D24 Tama_Kei
D25 นาเกลือหลังบ้านมัตทสึโนะ
D26 IRENE01 &Ltitlefox
D27-D28 หน่อน้อยในทุ่งหญ้า
D29-D30 ท่านเชสเชียร์สุดหล่อและผองเพื่อนอินวันเดอร์แลนด์
D31-D32 fay & fairy
D33 NaCl.. ไม่ต้องกัดก้อนเกลือพี่มีเกลือป่น
D34 ได้โปรดเถอะกาชา
D35-D36 ท่านเชสเชียร์สุดหล่อและผองเพื่อนอินวันเดอร์แลนด์
D37 NaCl.. ไม่ต้องกัดก้อนเกลือพี่มีเกลือป่น
D38 
D39-D40 Pandabaka

 

23549994_1609612495762120_6664112612852986872_o

การส่งใบเมนูของ Circle งานกาดการ์ตูนเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

ลักษณะของใบเมนู
1) ขนาด 800*600 px ความละเอียด 72dpi หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจะขยายเห็นงานเราได้มากที่สุด
2) เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้
3) ระบุชื่อเซอร์เคิลในภาพให้ชัดเจน
4) สามารถมีคำโฆษณาหรือรายละเอียดคร่าวๆ ของเซอร์เคิลได้
5) ห้ามนำปกที่มีลักษณะล่อแหลมขึ้นใบเมนู
6) กรณีสินค้าเป็นเรท R18 “ไม่สามารถนำขึ้นแสดงในใบเมนูได้” ทางสตาฟจะให้ผู้ที่มีสินค้าจำกัดอายุสามารถส่ง link เพจ หรือหน้าโฆษณาสินค้านั้น ๆ มาพร้อมกับฟอร์มส่งใบเมนูนี้ หรือมาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้ภาพได้ทีหลังเช่นกันค่ะ ‘ v ‘

A00

การส่งใบเมนู

**ส่งได้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560**

1) เซฟเป็นไฟล์ .jpg/.gif/.png ตั้งชื่อไฟล์เป็น “เลขที่เซอเคิล_ชื่อบูท” เช่น A00_ชมรมการ์ตูนเชียงใหม่ เขียนรายละเอียดโฆษณาหรือลิงค์เพจมาด้วยค่ะ เดี๋ยวทางสตาฟจะอัพให้ใน text เพื่อให้คนเข้ามาดูได้ไปตามงานเราในเพจได้ค่ะ

2) ส่งไฟล์ทางข้อความของเพจชมรมการ์ตูนเชียงใหม่ >>>>>  https://www.facebook.com/cmcartoon/

**หากรูปใบเมนูไม่ผ่านสตาฟจะติดต่อกลับไปนะคะ

กติกา Anison Challenge และรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

Anison Challenge

ประกวด Anison Challenge งานกาดการ์ตูนเชียงใหม่ครั้งที่ 14แข่งวันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ เวลา 10.00-17.00 น.

 

กติกาการประกวดร้องเพลง
เพลงที่ร้องแข่งขันได้คือ

– เพลงเปิดหรือปิดอนิเมชั่น ที่มีการเผยแพร่ในสื่อวงกว้าง เช่น ฉายทางโทรทัศน์ ในโรงภาพยนตร์ ทางอินเตอร์เน็ต หรือออกเป็นสื่อบันทึกอื่นๆ (เช่น VCD, DVD, Blu-Ray)

– Character Song หรือ Image Song ของตัวละครในการ์ตูนเรื่องต่างๆ

– เพลงเปิดหรือปิด หรือ Image Song ของเกมที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

– เพลงเปิดหรือปิดละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากอนิเมชั่นหรือหนังสือการ์ตูน หรือเกมส์

– เพลงเปิดหรือปิด Radio หรือ Web Radio Program ของอนิเมชั่น

– เพลงเปิดหรือปิด Drama CD ของอนิเมชั่น หรือหนังสือการ์ตูน

 

เพลงทั้งหมดที่จะเข้าประกวดได้ จะต้อง…

– มีเนื้อร้องเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือผสมกันเท่านั้น หากมีหลายเวอร์ชั่นหลายภาษา สามารถเลือกเวอร์ชั่นใดแข่งก็ได้- เป็นเพลงแบบเต็มเพลงเท่านั้น ห้ามแข่งด้วยเพลงเมดเลย์ต่างๆ ที่มีแถมมาให้ ห้ามใช้เวอร์ชั่นสั้นแบบใดๆ ก็ตามแข่ง (เช่น Radio Version, TV Version)

– มี Karaoke หรือ Off-vocal Track ในการประกวด ซึ่งใช้ได้ทั้งเพลงที่แถมมาในอัลบั้ม หรือสามารถใช้วิธีการใดก็ตามบรรเลงใหม่ออกมาให้ใกล้เคียงกับเพลงต้นฉบับ และคุณภาพเสียงต้องดีในระดับมาตราฐาน(CD Quality อย่างน้อย 192kbps 44KHz) ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟล์ midi เข้าประกวด (อาจมีการหักคะแนน หากตัวเพลงที่นำมาใช้ประกวดด้อยกว่าต้นฉบับหรือทำให้การแสดงออกมาไม่ดีพอ)

– ห้ามมีการตัดต่อหรือตกแต่งด้วยกระบวนการใดๆเพื่อใส่เสียงร้องเพิ่มใน แทรคเพลง ยกเว้นท่อนคอรัสที่มีตามเพลงอยู่แล้ว หรือซาวด์เอฟเฟ็คที่นอกเหนือจากเนื้อร้องเท่านั้น

– มีความยาวของเพลงที่ใช้ประกวดต้องอยู่ระหว่าง 3นาที – 7นาที เท่านั้น และเนื้อเพลงมีความยาวมากกว่า 50% ของตัวเพลงทั้งหมด

 

การตัดสิน มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คะแนนทั้งหมดมาจาก

* เสียงร้อง (ความชัดถ้อยชัดคำ การออกเสียงอักขระต่างๆ)* ทำนอง (คีย์และเมโลดี้)

* จังหวะ (ความช้าหรือเร็ว การเข้าท่อนของเพลง)

* อารมณ์ร่วม (การเคลื่อนไหว สีหน้า เหตุผลในการเลือกเพลงที่กรอกในใบสมัคร)

 

ทีมนึงเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 คน รับสูงสุด 20 ทีม
รางวัลมีทั้งหมด 5 รางวัล

ชนะเลิศ – 1000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 1 – 700 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 – 500 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 – 200 บาท x2

 

*** ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียน ก่อนเวลา 12.00 น.***

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะ >>> https://goo.gl/qvEJxU <<<
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันที่ข้างล่างนี้ค่ะ

รายชื่อ Anison Challenge งานกาดการ์ตูน#14

อันดับ ชื่อทีม สถานะ
1 Beginner ตรวจไฟล์แล้ว
2 White Hearts ตรวจไฟล์แล้ว
3 sue sister ตรวจไฟล์แล้ว
4 มาถือไมค์บนเวทีเฉยๆไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ตรวจไฟล์แล้ว
5  Terry Sims อีนี่มาร้องเอาตังค์ค่ะ  ตรวจไฟล์แล้ว
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อ และ สถานะการโอนเงิน CIRCLE งานกาดการ์ตูน 14

การโอนเงิน CIRCLE งานกาดการ์ตูน#14                          อัพเดท 15/11/60
ลำดับ ชื่อcircle จำนวน สถานะ หมายเหตุ
1 MIBRY’s world 2 Sp โอนแล้ว
2 Beloved World 1 Sp โอนแล้ว
3 ร้านชำคุณหมี 1 Sp โอนแล้ว
4 Ribbonnoneko 2 Sp โอนแล้ว
5 pandabaka 2 Sp โอนแล้ว
6 ขัดสนเงิน 2 Sp โอนแล้ว
7 I am Banana 2 Sp โอนแล้ว
8 BaBee Devil 2 Sp โอนแล้ว
9 แมวติดเกาะ 1 Sp โอนแล้ว
10 EXP*2ช่วงปั่นโปรเจค 2 Sp โอนแล้ว
11 Beriuos Knockdown 2 Sp โอนแล้ว
12 Now Brun money brun! 1 Sp โอนแล้ว
13 fay & fairy 2 Sp โอนแล้ว
14 สาวนาเกลือ 1 Sp โอนแล้ว
15 STAR ON Server.10 1 Sp โอนแล้ว
16 Tama_Kei 1 Sp โอนแล้ว
17 C’mon FA shop 1 Sp โอนแล้ว
18 หน่อน้อยในทุ่งหญ้า 2 Sp โอนแล้ว
19 ท่านเชสเชียร์สุดหล่อและผองเพื่อนอินวันเดอร์แลนด์ 2 Sp โอนแล้ว
20 IRENE01 &Ltitlefox 1 Sp โอนแล้ว
21 NaCl.. ไม่ต้องกัดก้อนเกลือพี่มีเกลือป่น 1 Sp โอนแล้ว
22 แกะ 1 Sp โอนแล้ว
23 โต๊ะรก 1 Sp โอนแล้ว
24 นาเกลือหลังบ้านมัตทสึโนะ 1 Sp โอนแล้ว
25 Sa_happy and Hexagon shop 2 Sp โอนแล้ว
26 ได้โปรดเถอะกาชา 1 Sp โอนแล้ว
27 manami fc 2 Sp โอนแล้ว
28  DakoMata 2 Sp โอนแล้ว
29

รายชื่อFREESTAGE งานกาดการ์ตูน 14

รายชื่อFREESTAGE งานกาดการ์ตูน#14
วันเสาร์ รับ 5 ทีม สำรอง 2 ทีม
อันดับ ชื่อทีม สถานะ
1 V:COLON ตรวจไฟล์แล้ว
2 Tama_Kei ตรวจไฟล์แล้ว
3 sister day ตรวจไฟล์แล้ว
4 มินเฟย์ ตรวจไฟล์แล้ว
5 Elegant Crown ตรวจไฟล์แล้ว
6
7
วันอาทิตย์ รับ12 ทีม สำรอง 3 ทีม
อันดับ ชื่อทีม สถานะ
1 Parabola cover Kalafina ตรวจไฟล์แล้ว
2 Triangle G ยังไม่ได้ส่งไฟล์
3 Maku B Hassuna(Be with you) ตรวจไฟล์แล้ว
4  TheSenvo  ตรวจไฟล์แล้ว
5  9ขี้จุ๊  ไม่ใช้ไฟล์
6  เอ๋กี้ย์คนเดิม เพิ่มเติมคือโคตรบวม ตรวจไฟล์แล้ว
7  555Pro [Special Unit-Lazy Racgle]  ยังไม่ได้ส่งไฟล์
8  a b p  ยังไม่ได้ส่งไฟล์
9 kokuhaku (supercell)  ตรวจไฟล์แล้ว
10  YaHoo!!  ตรวจไฟล์แล้ว
11  ปลาดาว 9000 ตัว   ยังไม่ได้ส่งไฟล์
12  93   ยังไม่ได้ส่งไฟล์
13  ลมห์   ยังไม่ได้ส่งไฟล์
14
15

ตารางกิจกรรม กาดการ์ตูนเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

ตารางกิจกรรมกาดการ์ตูนเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

 • เสาร์ที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา/น.

กิจกรรม

10:30

เปิดงาน

11:00-11.30

Cover Dance

12.00 – 12.45

เปิดรับสมัครแข่งขันต่างๆ

13.00 – 15.00

๐ Free Stage Show
เริ่มแข่งขันเกมส์ BanG Dream! Girls Band Party!
๐ เริ่มการแข่งขันAnison Challenge

15.30 – 16.30

แข่งขัน เกมส์รอบชิงชนะเลิศ
17.00

ประกาศรางวัลและมอบรางวัลผู้ชนะแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ

 • อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา/น.

กิจกรรม

10:30

พิธีเปิดงาน

11:00

Cover Dance

12.00

เปิดรับสมัครแข่งขันต่างๆ

13.00 – 15.00

๐ Free Stage Show
เริ่มแข่งขันเกมส์ Fate grand order Mini Challenge

๐ เริ่มแข่งขันเกมส์  Tekken 7

15.30 – 16.30

แข่งขันเกมส์รอบชิงชนะเลิศ

17.00

ประกาศรางวัลและมอบรางวัลผู้ชนะแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ

กติกาการแข่งขันเกมส์ Fate grand order Mini Challenge

กติกาการแข่งขันเกมส์ Fate grand order Mini Challenge [Android / IOS]

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน

1.ลงทะเบียนแข่งที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้างาน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา11.00น. -12.00น. เริ่มแข่ง13.00น.

2.ผู้เล่นต้องมีเครื่องเล่นของตนเองและอินเตอร์เน็ตของตัวเองในการแข่ง

3.รับผู้แข่งสูงสุด16คน

—————————————————————————————————————————–

วิธีการแข่ง

เกมส์ที่1 Mini Challenge
1.กติกาจะประกาศให้ทราบก่อนการแข่ง เพราะเป็นกติกาแบบสุ่มโจทย์
2.กติกาจะออกโจทย์ให้เหมาะสมกับอีเว้นท์ช่วงนั้น
3.ผู้ที่มีสถิติดีที่สุด2คนจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ

เกมส์ที่2 Golden Gacha
1. รับผู้แข่งหน้าเวที(รับสูงสุด16คน)
2. นับคะแนนเฉพาะ Servant ที่กาชาได้ ดังนี้
5ดาว = 30 แต้ม
4ดาว = 15 แต้ม
3ดาว = 5 แต้ม
3.ผู้ที่ได้แต้มสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ

—————————————————————————————————————————–

รางวัล

ผู้ชนะเลิศ ตั๋วทองจำลอง ขนาด 7.5 x 16 CM

รองชนะเลิศ ของที่ระลึกจากทีมงาน

ปล. กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยความเห็นของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด

กติกาการแข่งขันเกมส์ TEKKEN 7

กติกาการแข่งขันเกมส์ TEKKEN 7 (PS4)

1.ลงทะเบียนแข่งที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้างาน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา11.00น. -12.00น. เริ่มแข่ง13.00น.
2.รับผู้แข่งสูงสุด16คน
3.ใช้เครื่องPS4เล่น มีจอยมือและจอยโยกให้ยืมใช้ (สามารถเตรียมจอยมาเองได้)
4.ไม่จำกัดตัวละครในการเล่น
5.รอบคัดเลือก ตัดสินสามในห้ายก ผู้ชนะสองในสามเกมส์ถือว่าเป็นผู้ชนะ
6.รอบชิงชนะเลิศ ตัดสินสามในห้ายก ผู้ชนะสามในห้าถือว่าเป็นผู้ชนะ(แข่งหน้าเวที)
7.ใช้ระบบ double eliminate
8.randomฉาก
9.ผุ้แพ้สามารถเปลี่ยนตัวละครและฉากได้ ฉากต้องเป็นการเปลี่ยนแบบrandom
10.ผู้ชนะไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครหรือฉากได้

ปล. กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยความเห็นของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด

————————————————

รางวัล

ชนะเลิศ :1,000 บาท
อันดับ 2: 600 บาท
อันดับ 3: 300 บาท 2รางวัล

กติกาการแข่งขันเกมส์ BanG Dream! Girls Band Party!

กติกาการแข่งขันเกมส์ BanG Dream! Girls Band Party! [Android / IOS]

คุณสมบัติของผู้แข่งขัน

1.ลงทะเบียนแข่งที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้างาน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา11.00น. -12.00น. เริ่มแข่ง13.00น.
2.ผู้เล่นต้องมีเครื่องเล่นของตนเองและอินเตอร์เน็ตของตัวเองในการแข่ง
3.รับผู้แข่งสูงสุด16คน

————————————

วิธีการแข่ง

ทีมแข่งขัน
– เลือกตัวละครตัวใดก็ได้ แต่ตัวละครต้องเป็นSkillเพิ่มScoreเท่านั้น

————————————–

วิธีคิดคะแนน

(MAXcombo x 2) + (PERFECTx2) + (GREATx1) = คะแนน
ตัวอย่าง
(202×2) + (377×2) + (63×1) = คะแนน
404 + 754 + 63 = 1221 คะแนน

115×2 + 364×2 + 73×1
230 + 728 + 73 = 1031

————————

วิธีตัดสิน

1.รอบคัดเลือก
แข่งเพลงโดยกรรมการจะสุ่มเพลงจากโหมด HARD (โดย)
แข่งทั้งหมด3เพลงโดยผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด4คน จะได้ไปแข่งต่อรอบ4คนสุดท้าย

2.รอบ4คนสุดท้าย
แข่งเพลงโดยกรรมการจะสุ่มเพลงจากโหมด EXPERT
แข่งทั้งหมด3เพลงโดยผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด2คน จะได้ไปแข่งต่อรอบชิงชนะเลิศ

3.รอบชิงชนะเลิศ
แข่งทั้งหมด2เพลงโดยผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศแข่งบนเวที

ปล. หากเครื่องเล่นไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน หรือเชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ จะถือว่าสละสิทธิ์
ปล.2 กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม โดยความเห็นของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด

————————————————

รางวัล

ชนะเลิศ :1,000 บาท
อันดับ 2: 600 บาท
อันดับ 3: 300 บาท 2รางวัล